23 rujna 2011

Jesen / Fall

Autumn Leaves Light Widescreen Wallpaper

Budući da je prvi dan jeseni, vjerojatno s djecom razgovarate o promjeni godišnjeg doba, o tome kako vidimo da prolazi ljeto a dolazi jesen, itd.
~
Since it is the first day of autumn (fall), you are probably talking with kids about changing seasons, how we see the fall is coming, etc. 


Ovdje možete pogledati jesenske aktivnosti koje sam radila s djecom proteklih godina:
~
You can see fall activities that I did with children in recent years here: 
I'm linking up to:
Preschool Corner (Homeschool Creations)
Montessori Monday (One Hook Wonder, Living Montessori Now)
Show and Tell (ABC & 123)
The Play Academy (Nurture Store)
Link & Learn (No Time For Flash Cards)
Sharing Time (Raising Memories)


Featured on:
BannerFans.com

19 rujna 2011

Grad mladih II. / The City of Youth II. (2011)

U sklopu programa Djeca u prirodi ove godine u Grad mladih s kolegicom vodim sedmero djece iz svoje grupe i 15 djece iz područnog objekta. U Gradu mladih ćemo boraviti od 26. do 30. rujna. U listopadu očekujte fotke i post o tome što smo tamo radili :-)

Prošlogodišnji post o boravku u Gradu mladih pročitajte OVDJE!I'm going in the City of Youth with kids again, under the Children in Nature program. Colleague and I are guiding seven children from my classroom and 15 children from other classroom. We'll stay in the City of Youth from September 26 to September 30, 2011. In October, expect photos and post about our vacation :-) 


Last year's post about staying in the City of Youth read  HERE

Ljeto 2011. / Summer 2011

I ovo ljeto je izgleda službeno završilo...Navodno da je prošli vikend bio zadnji vrući vikend ove godine.
Ovo ljeto sam puno vremena provela na moru. Doduše, sve je započelo boravkom u Splitu na Konferenciji, još u travnju.
Nakon toga sam otišla na ljetovanje s vrtićkom djecom o kojem ste čitali ovdje i ovdje.
~
This summer officially ended... Apparently, last weekend was last hot weekend of this year. 
This summer I spent a lot of time at sea. However, it all started in Split at the Conference in April. 
Then I went on holidays with kindergarten children, you can read here and here about it.


Nakon vrtićkih obaveza na moru, otišla sam u Mali Lošinj. Evo nekoliko sličica s Lošinja, stare postove o tome pročitajte ovdje i ovdje.
~
I also went in Mali Lošinj. Here are some photos that I shot on Lošinj. The old posts about my vacations on Lošinj island, read here and here

U Crikvenicu sam otišla i privatno, bez vrtićke djece, a svratila sam i do Opatije. U Zagrebu sam se opuštala uz koktele...
~I went privately in Crikvenica too, without the kindergarten children, and I went up to Opatija. In Zagreb, I relaxed with cocktails... 

Ljetnu sezonu sam ovaj vikend završila u Puli i Medulinu:
~I ended up summer season this weekend in Medulin and Pula: 
(najviše me iznenadila i oduševila skulptura Jamesa Joycea na terasi jednog pulskog kafića u koji je volio svratiti)
~
(I was most surprised and delighted with the sculpture of James Joyce in Pula on the terrace of a cafe in which he liked to stop by)

15 rujna 2011

Vretena / Spindle box

Vretena spadaju u prvu skupinu pribora za matematiku (upoznavanje količine i simbola od 0 do 10). Radeći s ovim priborom dijete uči da se količina sastoji od pojedinačnih dijelova te upoznaje nulu. Učeći o nuli, tj. pojmu o "ništa" dijete pojačava utisak o količini. Dijete senzornim putem spoznaje količinu koju drži u ruci puno jednostavnije nego da to uči napamet. Ova vježba se u pravilu pokazuje od 4. godine na dalje.
Ako radite sa slabovidnim djetetom, možete mu zalijepiti brojeve od brusnog papira ili crvene točke koje će zamijeniti brojeve.
~

Spindles are in the first group of mathematics materials (introduction of quantity and symbols, from 0 to 10). Working closely with this material  your child learn that quantity consists of individual parts and introduces zero. By learning about zero, the notion of "nothing" child reinforces the impression of quantity. A child is learning by sensory cognition the amount held in the hand a lot easier than to learn by heart. This exercise is usually shown from 4 y. o. onwards. 
If you are working with visually impaired child, you can paste sandpaper numerals or red dots, which will replace the numbers. 


Pribor se sastoji od kutije s pregradama iznad kojih su brojevi od 0 do 9, od 45 vretena i od 8 vezica ili gumica za kosu.
~

Material consist of a box with compartments (above are the numbers 0 to 9), a 45 spindles and 8 laces or headbands. 


Dijete uz opipavanje prstom čita brojke iznad pretinaca, počevši od 1 (nulu za početak preskačemo).
~
Child traces the numbers with finger and read it aloud (numbers above the boxes), starting from 1 (we skip zero).

Zatim odgajatelj pokazuje djetetu na koji način će uzimati vretena iz kutije i stavljati ih u pretince. Vadimo jedno vreteno dominantnom rukom, stavljamo ga u dlan druge ruke, stisnemo šaku i kažemo "Jedan". Dijete, ako želi, ponovi i stavi vreteno u kutiju s pregradama, ispod brojke jedan. Tako radimo i s ostalim vretenima.
~
Then teacher shows the child how to take the spindles out of the box and put them in compartments. We take a spindle with dominant hand, put it in the palm of the other hand, clench our fist and say "One." The child repeats it, if she wants, and put a spindle in a box with compartments, under the numeral 1. We work with other spindles in the same way.. 

Kada trebamo više vretena, dominantnom rukom uzimamo jedno vreteno, stavimo ga u dlan druge ruke, stisnemo šaku te kažemo "Jedan", zatim uzmemo drugo vreteno (ponovimo postupak) i kažemo "Dva". Tako nastavimo do željenog broja. Vretena položimo u pretinac ispod odgovarajućeg broja.
~
When we need more spindles, we take a spindle with our dominant hand, put it in the palm of the other hand, clench our fist and say "One", then take the second spindle (repeat) and say "Two." So we continue to the desired number. Spindles lay in the compartment below the appropriate number. Kada popunimo sve pregrade pitamo dijete da li je neki pretinac prazan. Dijete pokazuje pretinac ispod broja nule. Kažemo mu da je taj pretinac prazan i da u njemu nema ništa. To zovemo nula (pojam nule je djeci apstraktan).
~
When we fill out all the compartments we ask a child whether she see an empty compartment. The child shows a compartment below the number zero. We tell her that this compartment is empty, that there is nothing. This is called a zero (the concept of zero is very abstract for children). 

Zatim se uzimaju vezice ili gumice i vežu se vretena - počevši od broja 2 (1 vreteno ne vežemo, vežemo samo više vretena. To je indirektan uvod u skupove.). Vretena iz pretinca uzimamo jedno po jedno i naglas brojimo. Kad smo ih sve izvadili, položimo ih na vezicu i vežemo vezicu oko vretena u mašnu.
Budući da imamo puno male djece, pripremila sam gumice za kosu umjesto vezica.
~
Then take the laces or headbands and connect the spindles - starting from number 2 (1 spindle does not tie, you tie more spindles together. This is an indirect introduction to the sets.). We take spindles from the compartment one by one and count aloud. When we have them all out, place them on the laces, and we tie the shoelace into a bow around the spindle. 
Because we have a lot of very young children, I prepared headbands instead of laces. 
Prije odvezivanja vretena, možemo usporediti i težinu vretena. U jednoj ruci imamo mali broj vretena, a u drugoj puno vretena. Važemo kako bi dijete osjetilo povećanje broja vretena u težini i obujmu - teško je sklopiti prste oko puno vretena.
~
Before untying the spindles, we compare the weight of spindles. In one hand we have a small number of spindles, in the second lot of spindles. We are weighing spindles so that the child can experience an increase in the number of spindles in weight and volume - it is difficult to wrap your fingers around a large number of spindles.
Na kraju, vretena odvežemo i vraćamo u kutiju iz koje smo ih uzeli te gumice spremam u njihovu posudu.
~
Finally, we untie the spindles and put them back into the box from which we took them out and the laces in their container. 

Kontrola pogreške je ako u kutiji ostane više vretena ili ako nedostaje vretena. Potrebno je ponovo prebrojati.
~
Control of error is if the box remains more spindles or missing spindles. It is necessary to re-count. 

Prijedlog dodatnih vježbi / Extensions:

  • lekcija o nuli (nulu ne prezentiramo u osnovnoj prezentaciji). Ja ju obično pokazujem nakon što je dijete više puta radilo s ovim priborom. Djetetu kažem (npr.) Molim te, daj mi broj četiri. Kada mi je dijete dalo četiri vretena, pitam ga što je ostalo u pretincu. Dijete kaže da nije ostalo ništa. Kažem mu da je to nula. Četiri minus četiri je nula. Isto možemo ponoviti s još nekim brojevima. Također, nulu možemo pokazati i iz brojki od brusnog papira. Podsjetimo se na koji način se opipava. Dijete će se tako prisjetiti da se s nulom susrelo već ranije. / lessons about zero (zero does not present to the children in the first presentation). I usually show it after a child is repeatedly involved with this material. Tell the child (for example) Please give me the number four. When she gave me four spindles, I asked her what was left in a compartment. The child says that nothing was left. I tell her that it is zero. Four minus four is zero. The same can be repeated with some other numbers. Also, we can show the zero from the sandpaper numerals. Recall how we trace the number of zero. The child will also recall that she encountered the zero previously. 
  • razne igre u vezi s brojem nula. Djeca rade po nalogu: npr. pljesni dva puta, pljesni četiri puta, pljesni šest puta, pljesnu nula puta. Umjesto pljeskanja možemo stupati, pokazivati brojeve prstima i sl. / various games in conjunction with the number zero. Children work by order: for example, clap your hands twice, clap your hands four times, clap your hands six times, clap zero times. Instead of clapping, we can march, show the numbers with our fingers, etc. 
I'm linking up to:
MONTESSORI MONDAY (One Hook Wonder, Living Montessori Now)
MATH BOX (love2learn2day)
PRESCHOOL CORNER (Homeschool Creations)
LINK & LEARN (No Time For Flash Cards)
 
 
 

11 rujna 2011

Award: Me gusta tu mentalidad

Feliz Mamá (Somos una familia, nos queremos mucho...) mi je proslijedila nagradu Me gusta tu mentalidad. Hvala ti Feliz Mamá!
~
Feliz Mama (Somos una familia, nos queremos mucho...) gave me an award: Me gusta tu mentalidad. Thank you Feliz Mamá! 
Gracias por el premio :-)


Ovu nagradu je osmislila autorica bloga Pequena Budda Islandesa.
This award was created by the author of the blog Pequena Budda Islandesa. 

Da biste preuzeli nagradu morate odgovoriti na ova pitanja:
1.  Koju pjesmu volite i zašto? / A song that excites you and why?
Nemam pjesmu koju najviše volim. Volim mnoge pjesme, ali prve koje mi padaju napamet su If you don't know me by now (Simply Red), Change the world (Eric Clapton), Feel (Robbie Williams), The Miracle of Love (Euritmics), Hey Soul Sister (Train), Last Friday Night (Katy Perry), U2... Bolje da sad stanem, mogla bih nabrojati još petnaestak pjesama koje svakodnevno pjevušim u sebi.
I don't have my favorite song. I like many songs, but first I can think of are If you don't know me by now (Simply Red), Change the world (Eric Clapton), Feel (Robbie Williams), The Miracle of Love (Euritmics), Hey Soul Sister (Train), Last Friday Night (Katy Perry), U2... I better stop now, I could count another fifteen songs that I sing every day. 

2.  U kojoj državi bi željela živjeti da možeš birati i zašto? / Country where you want to live and why?
Ostala bih u Hrvatskoj. Ovdje su ljudi koji mi puno znače i koji me usrećuju.
I would stay here, in Croatia. Here are the people who mean a lot to me.  

3.  Opiši se u 5 riječi. / Describe yourself in 5 words.
Znatiželjna, ljubazna, odana, uporna, optimist (uglavnom)
Curious, kind, loyal, persistent, optimistic (mostly)

4.  Da li ti je netko proricao budućnost? / Has anyone ever predicted your future?
Ne. / No.

5.  Koji predmet ti je važan i zašto? / An important object for you and why?
Kompjuter. Više ne mogu zamisliti život bez njega jer mi je neophodan za posao i komunikaciju s ljudima koje rijetko viđam, a puno mi znače.
Computer. I can't  imagine life without it because it's important in my work and I need it to communicate with people I rarely see, but mean a lot to me. 

6.  Tvoj omiljeni parfem? / Your favorite perfume?
Envy me.

7.  Odakle dolazi sreća? / Where do you think luck is coming from?
Ovisi - kako za koga. / It depends.


Nagradu prosljeđujem svim čitateljima koji ju još nemaju, a žele ovu nagradu. Slobodno ju preuzmite! Naime, vidjela sam da već mnogi blogeri imaju ovu nagradu, ne želim ponavljati.
~
I will forward this award to all readers who don't have it yet, but want this award. Feel free to grab it! In fact, I saw that many bloggers already have this award, I do not want to repeat. 

Enjoy!

05 rujna 2011

Biljke i vrt / Plants and garden

Slijedi jedan duuuugačak post o aktivnostima koje se nadovezuju na naš vrt i biljke. Jeste li spremni?
~
The following is a loooong post on activities that build on our garden and plants activities. Are you ready?


Kartice za uparivanje: Vrtni alat / Matching cards: Garden tools
 


Dijelovi drveta, cvijeta, lista, korijena i jabuke: drvene puzzle i kartice
~
Parts of a tree, flower, leaf, root and apple: wooden puzzle and cards


Dječji radovi: dijelovi drveta, / Childrens drawings: parts of a tree,

dijelovi lista, / parts of a leaf,

dijelovi korijena. / parts of the root.


Za područje kozmičkog odgoja sam naslikala plakate o dijelovima biljke i korijena. 
~
For the cosmic area I painted posters - the parts of a plant and parts of the root. Dijelovi biljke (Ne mogu se sjetiti gdje sam skinula ovu aktivnost - riječi su bile na engleskom jeziku. Ako netko zna neka mi javi da stavim link):
~
Parts of a plant (I can not remember where I downloaded this activity - the words were in English. If anyone knows let me know so I could put the link): Kartice: dijelovi korijena (Montessori for Everyone) - riječi sam prevela na hrvatski jezik.
~
Cards: Parts of the root (Montessori for Everyone) - I translated the words into Croatian. 
Prenošenje stiropornih kuglica s pincetom / Transferring with tweezers:
O uparivanju jesenskog lišća sam davno napisala post:
~
Leaf matching, I wrote a post about it long ago: 


Slaganje lišća po veličini (kartice sam davno besplatno skinula na sarahsellers.com, zanimljivoj stranici koja, na žalost, više ne postoji):
~
Match the size of the leaves (free cards I downloaded for free (long ago) at sarahsellers.com, interesting site which, unfortunately, no longer exists): Spajanje brojeva: list / Number Dot to dot: LeafKartice o rastu biljke za pričanje priče po kronološkom redoslijedu besplatno možete skinuti kod Lori, Montessori for Everyone:
~
Story sequence cards on the growth of plants can be downloaded for free at Montessori for Everyone: 


Labirint u obliku drveta (Beleduc) - za razvoj motorike:
~
Maze in the shape of tree (Beleduc) - for the development of motor skills: 


Otvaranje i zatvaranje kvačica u obliku kukuruza: / Clothespins: corn-shaped:Roditelji jednog dječaka su nam iz Daruvara donijeli košaru s jesenskim plodovima. Ostvarili smo izvrsne senzomotoričke aktivnosti.
~
The parents of a boy were brought to us basket with autumn fruits from Daruvar. We achieved excellent sensorial activities. 


All About Plants je zgodna knjižica koju besplatno možete skinuti na Montessori for Everyone:
~
All About Plants is a handy booklet which can be downloaded for free at Montessori for EveryoneDječje enciklopedije i knjige koje smo koristili:
~
Children's encyclopedias and books that we used: 


Vrtlarstvo za djecu, Jane Bull / The Gardening Book, Jane Bull


Enciklopedija za najmlađe 4-7 godina (mnogo zanimljivih stranica o biljkama i vrtu)
~
Encyclopedia for children 4-7 years (lots of interesting pages about plants and gardening)


Velika knjiga vrtlarstva, S. Tommes, T. Ross / Wally's Big Book of Gardening, S. Tommes, T. Ross 
Priče iz biljnog svijeta, Franjo Dolenec - knjižica koja obiluje zanimljivim pričama, a koristi se uglavnom u školama.
~
Tales from the plant world, Franjo Dolenec - booklet which has plenty of interesting stories, and is used mainly in schools. 


Dječja enciklopedija: Šuma / Children's encyclopedia: Forests 


Dječja enciklopedija Priroda - odgovori na dječja pitanja
~
Children's Encyclopedia of Nature - the answers to children's questions


Mama jedne djevojčice posudila nam je vrijednu i prekrasnu knjigu o vrtovima:
~
One parent lent us a valuable and beautiful book about the gardens:


Matematička aktivnost: pridruživanje količine brojkama. Tema: Vrt
~
Math Activity: Martching numbers and numerals. Topic: Garden 

Razvrstavanje: voće - povrće / Sorting: fruit - vegetables

Na završnoj priredbi za roditelje imali smo dramatizaciju o povrću. Svako dijete je na glavi imalo kapu u skladu sa svojom ulogom:
~
At the final performance for parents (before summer holidays) we had a dramatization about the vegetables. Each child had a hat on her head in accordance with her role:I'm linking up to:
SHARING TIME (Raising Memories)
PRESCHOOL CORNER (Homeschool Creations)
THE PLAY ACADEMY (Nurture Store)
LINK & LEARN ( No Time For Flash Cards)
SHOW & TELL (ABC & 123)
MONTESSORI MONDAY (One Hook Wonder, Living Montessori Now)

BannerFans.com