29 svibnja 2010

Blog Award for Best Blog Friends


LadyA me razveselila ovom lijepom blogerskom nagradom koju je sama osmislila. Drago mi je da me uvrstila u svoje blog friends jer zaista uživam u njenim kreativnim idejama o kojima piše na svom blogu Škrinja kreativnosti. Ako još niste, skoknite tamo - sigurna sam da će se i vama svidjeti. 
LadyA cheer me up with this beautiful blogging award which she made by herself. I'm glad that she included me in her blog friends list, because I really enjoy her creative ideas on her blog Chest of creativity. If you haven't already, pop over there - I'm sure you'll like it.

Budući da ova nagrada nema napisanih pravila, ja ću ju proslijediti slijedećim blogovima (autori češće svraćaju na moj blog ili, jednostavno, neki od blogova koje volim čitati):
Since this award doesn't have written rule, I'll pass it to the following blogs (authors frequently visit my blog, or, simply, some of the blogs I love to read):

19 svibnja 2010

Otvaranje i zatvaranje / Open-close activity

Cilj ove vježbice iz područja praktičnog života je naučiti otvarati i zatvarati predmete koji se otvaraju i zatvaraju na različite načine.
The aim of this exercise from the practical life area is to learn to open and close little boxes that are opened and closed in different ways.

Prvo izvadimo sve kutijice i futrole ispred pladnja.
First remove all the boxes and cases in front of a tray.

Zatim ih otvaramo po redu, s lijeve na desnu stranu (abecedno načelo). Poklopce odlažemo ispred kutije.
Then, we open them, from left to right (alphabetic principle). We put lids in front of the box.

Vadimo predmete (koji su tu radi efekta iznenađenja) ispred kutija i poklopaca.
We put small objects (that are in the box because of surprise effect) in front of the box and lid.

Kad smo završili s vađenjem predmeta (djeca se obično malo poigraju s njima), predmete vraćamo u kutije i futrole - jedan po jedan, s lijeve strane na desnu. Kad smo sve predmete vratili u njihovu kutiju, zatvaramo kutije (s lijeve na desnu stranu).
When we are finished with the exercise (children usually play with small objects), we return objects back in boxes and cases - one by one from left to right. When we returned all the items in their box, we close boxes (left to right). 

16 svibnja 2010

Od svega po malo...


Prenošenje gumenih cvjetova s pincetom (cvjetovi su gumice iz Turbo Limača)
Transferring rubber flowers with tweezers (flowers are from Turbo Limač)

***
Prenošenje gumenih dinosaura s pincetom (ovo su dinosauri koji narastu kad se namoče u vodu, ali za vježbice su idealni ovako sitni; dinosaure nam je poklonila mama od djevojčice iz grupe)
Transferring rubber dinosaurs with tweezers (these dinosaurs grow if you put them under water, but for Montessori exercises are ideal small; one parent gave us dinosaurs)


***
Grabljenje pom pom loptica s dubokom žlicom
Spooning pom pom balls***
Grabljenje čokoladnih bombona (umjetni su, ali mmmm..., izgledaju kao pravi) - umjetni čokoladni bomboni su iz MBM rasadnika.
Spooning chocolates (not real, but mmmm..., looks like real ) - "chocolate candies" are from MBM
***
Presipavanje staklenih kamenčića (djeca  o b o ž a v a j u  njihovo zveckanje po staklenom vrču)
Pouring glass pebbles (kids  l o v e  them rattling in a glas jar)
***
Razvrstavanje po boji (cvjetovi od filca su iz Interspara)
Sorting by color (felt flowers from Interspar)


***
Slaganje ključeva po veličini (ključeve sam stavila u skener, odabrala stvarnu veličinu i isprintala) - ova vježba bila je pravi hit među mlađom djecom u grupi.
Matching size of the keys (I put the keys in a scanner, I have chosen the actual size and printed) - this exercise was a real hit among the younger children in the class.


***
Brojanje cvjetova (kartice sam našla na Play 2 Learn Printables)
Counting flowers (cards are from Play 2 Learn Printables)
***
Kartice za čitanje (1. jednosložne riječi, 2. dvosložne, 3. trosložne, 4. kombinacija jednosložnih, dvosložnih i trosložnih riječi)
Cards for reading (1. monosyllable words, 2. dissyllable words, 3. threesyllable words, 4. combination monosyllable, dissyllable and threesyllable words)

***
Zaduženja: svaki dan (po abecednom redu) odabirem znakove osmero djece koji pri dolasku u sobu biraju što taj dan žele raditi. Zatim jednostavno svoj znak pričvrste za kvačicu ispod naziva zaduženja. 
Ponudila sam: pospremanje garderobe, dijeljenje čaša/šalica, dijeljenje žlica/vilica, dijeljenje salveta, točenje iz vrča, zalijevanje cvijeća, pospremanje likovnog pribora, šiljenje.
Na fotografijama sam izbrisala imena djece zbog privatnosti.
Duty: every day (in alphabetical order) we select eight children and they choose what they want to do that day. Then, they simply attach their card with name and group sign below the duty sign. 
I offered: cleaning wardrobe, sharing (I don't know how to say otherwise) glasses/cups, sharing spoons/forks, sharing napkins, pouring from a jug, watering flowers, cleaning/sorting art supplies, sharpening pencils.
I erased the names of children on the photos due to privacy. One Hook Wonder

09 svibnja 2010

Sretan Majčin dan! / Happy Mother's Day!Svim čitateljima bloga želim sretan Majčin dan!

Djeca iz moje grupe su mamama poklonila ova srčeka (tempera).
Children gave their mothers those hearts (above --> tempera).

Senzomotorika

Pribor za senzomotoriku na policama u "mojoj" sobi u vrticu izgleda ovako:
Sensorial material looks like this in "my" room in kindergarten:U postovima koji slijede cesce planiram pisati o tome kako radim s priborom iz senzomotorike i matematike.
I plan to write more often about how to work with sensorial and math materials. 

08 svibnja 2010

Jo (The Montessori Goldmine) je objavila moje aktivnosti na svom blogu. Ako još niste, svakako posjetite ovaj zanimljiv blog jer je pravi izvor izvrsnih aktivnosti za djecu.
Naranče
Globusi, oblici kopna i vode / Sortiranje životinja po kontinentu (via Montessori Candy)
Hvala Jo ;-)

The Montessori Goldmine

Jo (The Montessori Goldmine) has published my activities on her blog. If you have'nt already, be sure to visit this interesting blog because it's the real goldmine of great activities for children
Globes; landforms/Sorting animals by continent (my activity via Montessori Candy)
Thanks Jo ;-)

06 svibnja 2010

The Montessori Goldmine by Jojoebi

Jojoebi ima novi blog koji se zove The Montessori Goldmine. Također je odlučila podijeliti predmete iz Japana koji su (sigurno) svakom Montessori odgajatelju dragocjeni. Pogledajte o čemu se radi i što trebate napraviti da biste osvojili nagradu.

Jojoebi has a new blog called The Montessori Goldmine. She also decided to share items from Japan, and this is (for sure) very valuable for every Montessori teacher or homeschooler. See what it is all about and what you need to do to win award.

Pločice u boji / Color tablets

Prva kutija s pločicama u boji / First box of color tablets


Pločice vadimo iz kutije pincetnim hvatom: dominantnom rukom držimo za bijeli dohvatnik.
We extract the tablets from the box using the pincet grip: the dominant hand is holding the white edge of the tablet. 

Na stol ih stavljamo bez reda.
We put tablets on the table without order.

Kad sve pločice izvadimo, zaklopimo kutiju. Prvo od svake boje uzimamo po jednu pločicu i slažemo ih odozgo prema dolje.
When all the tablets are removed, we close the box. Take one tablet of each color and place them from top to bottom.

Nakon toga tražimo parove iste boje. Par stavljamo pored pločice (bijeli dohvatnik je granica između različitih boja).
After that, we are looking for couples of the same color. We put the couple next to the tablet (white edge is the boundary between different colors). 

Pitamo dijete zna li kojih su boja pločice. Ako ne zna imenovati boje, provodimo lekciju u tri stupnja. Tada od svakog para po 1 pločicu vratimo u kutiju (ostaju nam 3 pločice različite boje). Kad vraćamo pločice u kutiju, slažemo ih u parovima (crvenu pored crvene,...).
We ask the child if he know what is the name of the color. If she does not know the color name, we are doing a three period lesson. Then we put back in the box 1 tablet from each pair (three tablets of different colors is left). When we return tablets in the box, we put them in pairs (red next to the red,...). 

Kad je dijete dobro usvojilo osnovni način rada, možemo mu predložiti da radi istu vježbu na udaljenim stolovima - na prvom stolu je jedan dio para, a na drugom stolu je drugi (npr. donesi mi s drugog stola ovakvu pločicu...), da traži predmete iste boje u prostoriji, da nešto nacrta u tim bojama i dr.
When a child have learned the basic mode, we suggest that she does the same exercises on distance tables - on the first table is one of the pair, and on the second table is the second (eg, bring me the same tablet from that desk ...), search items of the same color in a room, draw something in those colors, etc. 

Druga kutija s pločicama u boji / Second box of color tablets


Od djeteta tražimo da iz kutije izvadi pločice u bojama koje poznaje (način vađenja pločica iz kutije je opisan iznad). Ako dijete ne izvadi pločice u paru, kažemo da izvadi i parove od boja koje poznaje.
We ask  from a child that she take out of the box tablets in colors she know (the way we are removing tablets from the box is described above). If child does not take away tablets in pairs, we say that she does it, too. 

Kažemo mu da u kutiji izabere još jednu boju koju ne zna, a koja mu se sviđa / koju bi željelo naučiti... Pločice koje je dijete izvadilo su (kao i kod prve kutije) pomiješane na radnoj površini.
We say to the child that she choose another color from the box - the one she doesn't know / the one that she like / the one that she would like to learn ... Tablets that the child has removed are (as in the first box) mixed on the desk.

Dijete slaže po jednu pločicu od svake boje odozgo prema dolje. Zatim slaže parove.
The child put tablets one by one, from each color, from top to bottom. Then the child match couples.

Kad je sve parove složilo, u kutiju spremamo sve pločice osim tri pločice različite boje (jednu od one boje koju ne zna imenovati i dvije pločice različitih boja koje zna imenovati). Provodimo lekciju u tri stupnja.
 When all the tablets have a match, we put back in a box all tablets except for three of different colors (one tablet of the color that she doesn't know and two tablets of different colors whose color she knows). We are doing three period lesson.

Nakon toga spremimo pločice u kutiju.

Treća kutija s pločicama u boji / Third box of color tablets 


Djetetu kažemo da iz kutije izvadi pločicu koju želi ili koja mu se najviše sviđa. Kad dijete izabere (npr. crvenu pločicu) kažemo mu da izvadi sve pločice iz tog pretinca (od svake boje u jednom pretincu nalazimo 7 nijansi). Dijete vadi pločice iz kutije na već opisani način (prva kutija).
The child is said she can took the tablet she like the most from the box. When a child chooses (eg. red tablet), we tell her to pull out all the tablets from that compartment (there are 7 shades of each color in one compartment). The child takes the tablets out of the box like I already described above (first box). 

Kad je izvadilo sve pločice, slažemo ih od najtamnije do najsvjetlije, uspoređujući nijanse, odozgo prema dolje ili slijeva na desno. Bitno je da se nijanse mogu dobro uočiti, tj. bijeli dohvatnik se ne smije nalaziti između nijansi.
When she pulled out all the tablets, we put them from darkest to brightest, from top to bottom or from the left to the right. It is important that the shades can be well observed - white edge on the tablet shouldn't be placed between the shades.

Kad su sve pločice složene od najtamnije do najsvjetlije provodimo lekciju u tri stupnja (prvo s 3 najrazličitije pločice - tamno crvena, crvena, svijetlo crvena; zatim radimo komparaciju s ostalim pločicama, svjetlija od..., tamnija od...).
When all the tablets are placed from the darkest to the brightest, we are doing three period lesson (first with three most different tablets - dark red, red, bright red; then a comparison with other tablets - brighter then..., darker than...).

Pločice u kutiju vraćamo tako da slažemo po redu, od najtamnije do najsvjetlije nijanse.
We are puting tablets back in box in order, from darkest to brightest shade.

Postoje dva načina slaganja (kad izaberete jedan način slaganja, uvijek provodite vježbu na taj način):
There are two ways of doing this exercise (when you choose one way, always do so):
1. (na koji ja radim) Prvo se stave najtamnija i najsvjetlija pločica. Između se slažu ostale nijanse.
1. (I work that way) First take the darkest and the brightest tablet. Than match other shades between them.

2. Nijanse se odmah slažu po redu, od najtamnije do najsvjetlije.
2. Match the shades immediately from the darkest to the brightest.

Kad dijete nauči raditi vježbu, možemo mu predložiti dodatne vježbice: traženje nijansi određene boje u prirodi, izrezivanje kolaž papira u raznim nijansama, slikanje nijansi vodenim bojama ili pastelama, slaganje nijansi više boja istovremeno, npr. sunce od svih pločica:
When a child learns to do exercise - basic mode, we can suggest additional exercises: search for a particular shade of color in nature, cut paper collage in various tones, paint the shades with watercolors or crayons, work with shades of multiple colors at the same time, like the sun shape for example:

Ako nam je teško prepoznati koja je pločica tamnije ili svjetlije nijanse, gledamo ih prema svjetlu (suncu ili lusteru).
If it is difficult to recognize darker from lighter shade, we look toward the light (sun or lamp).
I'm linking up to:
MONTESSORI MONDAY (One Hook Wonder)