27 kolovoza 2011

Naš vrt / Our garden

Kada sam pisala o aktivnostima vezanim uz temu Cvijeće, obećala sam da ću jednom prilikom pokazati kako je izgledao vrt u koji su djeca posadila povrće i cvijeće.
Djeca su sama birala što će na kojem mjestu posaditi, a sve sadnice i sjeme su nam donijeli roditelji.
~
When I was writing about flower activities, I promised that I would show what looked like our garden in which the children planted vegetables and flowers. 
Children are independently chosen the place where to plant, and all seedlings and seeds were brought to us by parents. 


Početna faza / Initial phase: Maćuhice i suncokreti / Pansies and sunflowers:
 Krumpiri i luk / Potatoes and onions:Suncokreti / Sunflowers:

 Zelena salata / Lettuce:

 Maćuhice / Pansies:

 Cikla / Beet:

 Luk u cvatu / Onion in bloom:

 Mrkva / Carrot:

Mahune / Beans:

Tijekom ljetnih praznika sunce je, na žalost, uništilo naš vrt. Najesen ćemo vjerojatno posaditi nove biljke.
~
During the summer holidays, the sun is, unfortunately, destroyed our garden. In the autumn we will probably have to plant new plants. I'm linking up to:
SHARING TIME (Raising Memories)
SHOW & TELL (ABC & 123)
PLAY ACADEMY (Nurture Store)
PRESCHOOL CORNER (Homeschool Creations)
LINK & LEARN (No Time For Flash Cards)
MONTESSORI MONDAY (One Hook Wonder & Living Montessori Now)

17 kolovoza 2011

Brojke od brusnog papira / Sandpaper numerals

Pribor se sastoji od drvenih pločica s brojkama od brusnog papira, od 0 do 9 i od pribora za senzibiliziranje prstiju. Cilj je povezivanje naziva brojke sa simbolom i predvježba za pravilno pisanje brojki. Na ovoj vježbi se s gotovo svakim djetetom dulje zadržavam jer najčešće vrlo rano znaju imenovati brojke, ali ih ne opipavaju dobro. Znači pisanje brojke na papiru je također nepravilno, pa je važno ispraviti upornim ponavljanjem, kako se nepravilan način ne bi pretvorio u naviku.
S ovim priborom djeca rade od četvrte godine nadalje, ali često i trogodišnjaci pokazuju interes, pa im pokažem vježbu.
~
The material is made of wooden tiles with numerals of sandpaper, from 0 to 9, and material for the sensitization of the fingertips. The goal is to connect the names of numerals and symbols and introduction for the proper writing of numerals. I repeat this exercise more often, with almost every child, since they usually know very early to name the numerals, but do not trace it well. Writing numerals on paper is also incorrect, so persistent repetition is very important - irregular way could  become a habit.
With this material children can work from the fourth year onwards, but often three year olds show an interest so I show them this exercise.

Prije početka, senzibiliziramo jagodice prstiju s kojima ćemo opipavati brojke: namočimo ih u vodu, pa obrišemo s maramicom.
~
Before you begin, sensitize your fingertips that trace the numerals (index and middle finger): soak them in water, and wipe with a tissue. 


Pločice s brojkama iz kutije vadimo jagodicama prstiju (s bočnih strana), počevši od brojke 1 (nula je na kraju, iza brojke devet).
Pločicu pridržimo za donji lijevi ugao s prstima lijeve ruke (ako ste dešnjak), a s kažiprstom i srednjakom desne ruke opipamo brojku. Kad smo ju pravilno opipali, imenujemo ju. Dijete ponavla postupak, ako želi.
~
We pull out tiles with sandpaper numerals from the box with the fingertips (edges of tiles), starting with 1 (introduce zero at the end, after the numeral nine). 
Hold the tile for the bottom left corner with left hand fingers (if you're right-handed), and trace the numeral with index finger and middle finger of the right hand. When we traced it proper, appoint the numeral. Child repeat procedure, if she want. 

Iza jedinice uzimamo brojku 2, postupak je isti kao i s brojkom 1.
~
After 1, we take numeral 2, the procedure is the same as for numeral 1. 

Kad isto napravimo i s brojkom tri, radimo lekciju u tri stupnja. Kad dijete nauči imenovati prva tri broja, nastavljamo dalje, ovisno o interesu djeteta. Poznate brojke stavljamo sa strane kad uzimamo nove, djetetu nepoznate.
~
When we did the same with numeral 3, we do a three period lesson. When a child learns to name the first three numerals, we continue, depending on the interests of the child. We put known numerals aside, when we take a new, unknown. 

Nula se uvodi na kraju. / Zero is introduced in the end.

Prijedlozi dodatnih vježbi / Extensions:
  • Pisanje / prepisivanje brojki s pločica u pijesak (umjesto pijeska, u kutiju ili posudu možete staviti brašno, palentu...) / Writing / copying numerals in the sand (instead of sand, you can prepair the flour or cornmeal)

  • prelaženje pastelama ili olovkom preko brojke / rubbing numerals with crayons or pencil

Ako dijete želi, na kraju može sa škarama izrezati brojku.
If a child wants, she can cut out the numeral with scissors.
  • modeliranje brojki u plastelinu / glini / modeling numerals in plasicine / clay 
  • traženje brojki u sobi dnevnog boravka / search for numerals in the classroom

Featured on: 
The Montessori Goldmine

Living Montessori Now
I'm linking up to:
MONTESSORI MONDAY (One Hook Wonder, Living Montessori Now))
MATH BOX (love2learn2day)
PRESCHOOL CORNER (Homeschool Creations)
LINK & LEARN (No Time For Flash Cards)

12 kolovoza 2011

Još malo o cvijeću... / More about the flowers...

Drago mi je da je prethodni post o aktivnostima na temu Cvijeće izazvao mnogo pozitivnih reakcija :-)
Pa, evo još malo aktivnosti s istom temom. Neke od ovih aktivnosti sam već opisivala, ali budući da sam ih ponovo provodila s djecom, spomenula sam ih i u ovom postu.
~
I am glad that the previous post about the activities on the subject of flowers caused a lot of positive feedback :-) 
Well, here's a little more activities on the same topic. Some of these activities I have described before, but since I did the same activities again, I mentioned them in this post too. 


Plakati: dijelovi biljke, dijelovi korijena, kako raste sjeme (životni ciklus biljke), zaštićene biljke i od lukovice do biljke.
~
Posters: parts of plant, parts of the root, how to grow seeds (life cycle of the plant), endangereded plants and cycle - from bulb to plant. 


Kartice: zaštićene biljke u Republici Hrvatskoj (planinski jaglac, hrvatska perunika, gospina papučica, velebitska degenija, runolist, višecvjetni sunovrat, kockavica, primorski slak, kranjski ljiljan i kitajbelov jaglac)
~
3 part cards: endangered plants in Croatia


Djeca su crtala zaštićene biljke, od crteža smo napravili plakat.
~
Children drew endangered plants and we made a poster of children's drawings.
Pridruživanje naziva cvijetu na slici (kontrolni naziv cvijeta se nalazi pored fotografije, a kontrola su i kvadratići unutar kojih djeca stavljaju pločice sa slovima)
~
Matching photo and name of the flower (control of error is the name of a flower next to the pictures, and squares within the children put the tablets with letters) Za stariju djecu sam pripremila ploču bez kontrolnih naziva, samo s kvadratićima u koje se umeću slova.
~
For older children: I prepared a board without name of the flower, only the squares for inserting tablets with letters.


Djeca su i sama osmislila slične aktivnosti / vježbe - na primjer, slaganje naziva cvijeta na plakate s fotografijama (fotografije cvijeća su iz raznih kalendara)
~
Children are readjusted activities / exercises - for example, they put names of flowers on posters with photographs of flowers (photos are from different calendars) 

Zatim su na papir pisali slova i izrezivali ih:
Then they wrote letters on paper and cut them out: 
 


Kartice za bogaćenje rječnika: Cvijeće (visibaba, ruža, narcisa, maćuhica, karanfil, gladiola, ljiljan i dalija)
~
Vocabulary enrichment cards: Flowers (snowdrop, rose, narcissus, pansy, carnation, gladiolus, lily, and dahlia)

Kartice za uparivanje: cvijet i sjemenka. Sjemenke se nalaze u prozirnim vrećicama koje na poleđini imaju kontrolnu točku. Djeca ih mogu pridruživati karticama koje sadrže fotografiju i naziv (starija djeca koja su već dobro naučila razlikovati sjemenke i koja znaju čitati, mogu raditi bez kartica s fotografijama).
~
Cards: flower and seed. Seeds are in a plastic bags with control dots on the back. Children can match them with cards containing a photo and name (older children who have learned to distinguish seeds and can read, can work without the cards with photos). 
Kontrola pogreške / Control of error:


Razvrstavanje cvijeća po mjestu staništa (šuma, močvara, livada). Post o tome.
~
Classification of flowers in the place of habitats (forest, wetland, meadow). Old post about it.Kontrola pogreške: na pozadini svake kartice i u gornjem desnom uglu ploče nalazi se točka iste boje.
~

Control of error: on the back of each card and in the top right corner of the board is a dot of the same color. 


Uzgojeno i samoniklo cvijeće. Parovi se sastoje od samoniklog i uzgojenog cvijeta (budući da je vježba zahtjevnija, radila su ju djeca od 4,5 godine na dalje).
Na karticama su: narcisa, maćuhica, jaglac, ruža, ciklama, ljiljan, perunika, karanfil, ljubičica, orhideja
~
Cultivated and wild flowers. Pairs consisting of wild and cultivated flower (since the exercise is challenging, it is for children from 4,5 onwards). 
On the cards are: daffodil, pansie, primrose, rose, cyclamen, lily, iris, carnation, violet, orchid 
Čitanje uz predmete. Ovaj put sam se orijentirala na različite vrste (umjetnog) cvijeća umjesto nepovezane predmete (kala, ljiljan, orhideja, ivančica, karanfil, ruža).
~
Reading with objects. This time I prepaired a different kind of (artificial) flowers instead of unrelated items (calla, lily, orchid, daisy, carnation, rose).
Također smo razvrstavali umjetno cvijeće po boji. O tome pročitajete OVDJE.
~
We also sorted the artificial flowers by color. You can read about it HERE. 


I'm linking up to:
MONTESSORI MONDAY (One Hook Wonder, Living Montessori Now)
SHARING TIME (Raising Memories)
SHOW & TELL (ABC & 123)
PRESCHOOL CORNER (Homeschool Creations)
LINK & LEARN (No Time For Flash Cards)