16 veljače 2011

Rimovanje / Rhyming (2)

Ne znam sjećate li se posta o karticama za uočavanje rimovanja koji sam napisala u studenom 2010. Djeci se ta vježbica toliko svidjela da sam napravila još kartica, a djeca su ponosna jer sam neke kartice napravila s pojmovima koje su sami smislili! Također sam iz ormara izvukla kartice koje sam upotrebljavala dok sam radila u redovnom programu, a osmislila sam i nove vježbe - sve s ciljem da djeca uvježbaju uočavanje rimovanja.
Pa, krenimo redom...
~
I do not know if you remember the post about the cards for rhyming identification that I wrote in November 2010. Children liked this exercise so much that I made more cards, and children are very proud because I made some cards with terms that they themselves have come up with! I also pulled out of the closet material that I used while I was working in the regular program, and I came up with new exercises too - and the goal is to train children to notice rhymes.
Well, here we go ... 


Na fotografijama su kartice (još 12 parova) s kojima sam nadopunila pribor iz starog posta o rimovanju.
~
Photos show cards (another 12 pairs), which I added to the material from the old post about rhyming.Novi pojmovi koje sam koristila su:
New terms that I use are:
kapa - šapa, balerina -  mandarina, val - šal, vila - pila, palica - šalica, tvor - bor, kula - nula, lonac - konac, gljiva - šljiva, voda - roda, žir - sir, gol - sol


Slijedeća vježba je Što ne pripada? - dva pojma se rimuju, a na treći pojam (koji se ne rimuje s ostala dva) djeca stavljaju crvenu karticu na kojoj je X:
~
The next exercise is What doesn't belong: the two terms rhyme, and on the third term (which does not rhyme with the other two) children put red card, X:Vjerojatno ste primijetili mali trik - da je pojam koji ne pripada uvijek tematski povezan s jednim od dva pojma koji se rimuju: mrav - tigar - lav (tigar i lav su divlje životinje, ali se rimuju mrav i lav), ili globus - kamion - autobus (kamion i autobus su vozila, ali se rimuju globus i autobus).
Iza sličice koja ne pripada nizu se nalazi kontrolna točka.
~
You've probably noticed a little trick - a term that does not belong is always thematically related to one of two concepts that rhyme. Behind the picture that doesnt belong is checkpoints, control of error. 


Krugovi u rimi je vježba preuzeta iz knjige Igrom do čitanja koju je napisala Mira Čudina Obradović. Iz iste knjige sam fotokopirala i sličice koje sam obojala s flomasterom. To je pribor koji sam davno izradila za potrebe djece iz redovnog programa. Sastoji se od dva niza kartica koje se slažu na slijedeći način:
~
Rhyme circles is an exercise taken from the book Igrom do čitanja, written by Mira Čudina Obradović. From the same book I photocopied images that I colored with felt pen. It's the material that I developed for children from the regular program long ago. It consists of two sets of cards that match the following way: Parovi koji se rimuju čine krug (na stražnjoj strani polukrugova su kontrolne točke):
~
Pairs which is rhyming make a circle (on the back of the semicircles are the control points): 
Zadnja vježba je nadopunjavanje riječi koje se rimuju u poetskom tekstu. Ideju za ovu vježbu sam dobila u vrtićkoj Montessori grupi koja se nalazi u sklopu Osnovne Montessori škole u Zagrebu (imaju mnogo prekrasnih ideja pa mi je drago da sam bila tamo na stručnom skupu i naučila nešto novo). Odabrala sam poetske tekstove koji su povezani s biljnim svijetom (u skladu s ovogodišnjim projektom o biljkama) i ljubavi (ususret Valentinovu).
~
Last exercise is to complement the words that rhyme in a poetic text. The idea for this exercise I got in primary Montessori classroom, which is located within the primary Montessori school in Zagreb (they have many wonderful ideas and materials, and I am glad that I was there at a professional conference and learned something new). I chose poetic texts that are associated with the plant world (in accordance with this year's project about plants) and love (in accordance with the Valentine's day).


Lijeva kartica je okrenuta na drugu stranu jer je to kontrolna kartica - dijete ju okreće na kraju vježbe kako bi provjerilo ispravnost rada.
~
The left card is turned the other way because it's control card - a child turns this card at the end of exercise to verify if her work is correct. 
I'm linking up to:

14 veljače 2011

NAMC's 3-6 Montessori Homeschool program

NAMC je objavio 3-6 Montessori program koji mogu nabaviti i roditelji koji djecu educiraju kod kuće! Čini mi se kao odlična ideja, a vama?
~
NAMC has released a 3-6 Montessori Homeschool Program for homeschooling families! It seems to me like a great idea, what do you think?

12 veljače 2011

Valentinovo - aktivnosti u vrtiću / Valentine's Day - activities in the kindergarten (5)

Grafomotorička aktivnost koju djeca jako vole. Čak su i trogodišnjaci vrlo zainteresirani :-)
Besplatan download ćete pronaći na Confessions of a Homeschooler.
~
Graphomotoric activity that kids really love. Even the three year olds are very interested :-) 
You'll find a free download on Confessions of a Homeschooler

Traženje parova: Srca (opis vježbe možete pronaći u OVOM postu)
Matching: Hearts (description of the exercise can be found in THIS post) 


Nastavi niz: Srca (opis aktivnosti možete pronaći u OVOM postu)
Besplatan download je među mojim Scribd dokumentima.
~
Patterning: Hearts (description of activity can be found in THIS post) 
Free download is among my Scribd documents. Razvrstavanje po boji: ovu aktivnost je pripremila moja kolegica, srca je pronašla u igri konstrukcije iz redovnog programa.
~
Sorting by color: this activity was prepared by my colleague, she found the hearts in the construction game from the regular program. 


Igra Složi srca (besplatan download možete pronaći na Confessions of a Homeschooler)
~
Roll a Valentine game (free download available at Confessions of a Homeschooler) 


Knjižica brojeva do 10 - djeca sama izrađuju svoju knjižicu brojeva tako da na svaku stranicu napišu jedan broj i pored njega utisnu onoliko štambilja koliko piše. Ovo je već treću godinu jedna od omiljenih aktivnosti u grupi. Trudimo se mijenjati štambilje ovisno o godišnjem dobu ili temi koju obrađujemo.
~
Number book, 1 to 10 - children create their own number book , on every page they write a number and stamp appropriate number of hearts next to it. This is one of the favorite activities for the third year now. We try to change the stamps depending on the season or the current theme. 

Ovu knjižicu napravilo je dijete koje ima 3,5 godine:
This book has made a child who is 3.5 y.o.:


Pridruživanje brojeva (opis aktivnosti možete pronaći u OVOM postu, a besplatan dovnload možete pronaći na chilcareland.com)
~
Number matching: Hearts (description of the activity can be found in THIS post, a free dovnload can be found at chilcareland.com


Matematička aktivnost koja je zapravo nešto između vježbe s vretenima i brojki i žetona. Opis aktivnosti je u OVOM postu.
~
Mathematical activity that is actually something in between exercise with spindles and numbers and counters. Description of activity is in THIS post. Brojke i žetoni - umjesto žetona sam pripremila srca. Više fotografija možete pronaći u OVOM postu.
~
Numerals and counters - instead of chips I have prepared hearts. More photos can be found in THIS post.


Matematička igra - tablicu sa srcima možete besplatno skinuti među mojim Scribd dokumentima.
~
Math game - you can download for free a table with the hearts among my Scribd documents.Slaganje kartica sa srcima po redu, od 1 do 15. Besplatan download možete pronaći ovdje.
~
Flash cards with hearts, children should put the cards in order, from 1 to 15. Free download is available here.Kontrola pogreške je na poleđini svake kartice:
~
Control of error is on the back of each card: 


Likovna aktivnost: Srce (djeca su ove slike naslikala s pastelama i vodenim bojama)
~
Art activity: Heart (children painted with crayons and water colors)Ovo je poruka koju sam pronašla na našoj ploči za pisanje i srce koje mi je poklonila jedna petogodišnjakinja:
~
This is the message that I found on our writing  board (it says Teacher Nataša we love you) and a heart that gave me a 5 year old girl: 


Prošlogodišnji postovi na temu Valentinovo:

Last year's posts on the topic of Valentine's Day: Sretno Valentinovo!

Happy Valentine's Day!I'm linking up to:
VALENTINE SHARING TIME (Raising Memories)
MATH LINKS (Joyful Learner)
SHOW AND TELL (ABC & 123)
THE PLAY ACADEMY (Nurture Store)
PRESCHOOL CORNER (Homeschool Creations)
SUNDAY BEST LINK UP! (No Time For Flash Cards)

1.

2.

10 veljače 2011

Valentinovo - aktivnosti u vrtiću / Valentine's Day - activities in the kindergarten (4)

U ovom postu ću predstaviti samo aktivnosti iz područja praktičnog života. Budući da su slijedeće aktivnosti vezane uz Valentinovo, primijetit ćete da su predmeti / papiri uglavnom u crvenoj, ljubičastoj ili ružičastoj boji.
~
In this post I will present the activities from the practical life area only. Since the following activities are related to Valentine's Day, you will notice that the items / trays / papers are mainly in red, purple or pink. 

Otvaranje i zatvaranje predmeta sa srcima za efekt iznenađenja
Open - close activity with different hearts for the effect of surprise  

Prenošenje svjetlucavih pom pom kuglica sa žlicom
Spooning sparkling pom pomsUtiskivanje srca u papir
Stamping hearts in the paper

Prenošenje srca s prstima (srca i ovaj podložak za razvrstavanje nam je poklonila mama jednog dječaka)
Transferring hearts with fingers (one boy's mom gave us hearts and the classification tray)
Prenošenje srca s pincetom
Transferring hearts with tweezers
Perforiranje srca s pribadačom (Ovaj tjedan sam prvi put djeci predstavila ovu aktivnost i u roku od 10 minuta je postala pravi hit među djecom! Morat ću i za ostale teme pripremiti nešto slično.) Djeca papir stavljaju na deblju podlogu (ljepenka, debeli filc ili sl. - ja sam za ovu priliku presvukla u tkaninu deblji podložak za miš ;-) ) i s pribadačom gusto pikaju rupice po crti zadanog oblika (u ovom slučaju srca). Kad završe, djeca istrgnu perforirani oblik (kontrola pogreške je da se oblik ne može istrgnuti - rijetke rupice ili rupice nisu po crti) i ukrase ga po želji. Djeca iz moje grupe su najčešće nacrtala čestitku na prazno srce (zadnja sličica).
Ova aktivnost zahtijeva mnogo koncentracije i strpljenja, te je izvrsna za finu motoriku.
~
Heart pin - punching (This week I first introduced this activity to the children and within 10 minutes it became a hit among kids! I'll have to prepare something similar for other topics too.) Children put paper on a punching pad (you can use cardboard, thick fleece... - for this opportunity I change thicker pad for the mouse into the fabric ;-)) and punching holes with a pin at a given line shape (in this case - the heart). When complete, the children snatch a perforated form (control error is that the form can not be rescued from a perforated line - a rare hole, or holes are not in line) and decorate it as desired. Kids from my classroom usually draw picture to blank heart (last photo). 
This activity requires a lot of concentration and patience, and is excellent for fine motor skills. Nizanje plastičnih perlica u obliku srca
Bead stringing activity (plastic hearts)


Otvaranje i zatvaranje kvačica (izvrsna vježba za pincetni hvat)
Opening and closing clothespins (excellent exercise for pincet grip)


Prenošenje vode s kapaljkom (vodu sam obojila crvenom bojom za jaja). Ova aktivnost je također nova u grupi i djeca ju OBOŽAVAJU :-)
Transferring water with medicine dropper (I colored the water with red Easter egg dye). This activity is also new for the kids and they LOVE it :-) 


I'm linking up to:
VALENTINE SHARING TIME (Raising Memories)
SHOW AND TELL (ABC & 123)
THE PLAY ACADEMY (Nurture Store)
PRESCHOOL CORNER (Homeschool Creations)
SUNDAY BEST LINK UP! (No Time For Flash Cards)

Living Montessori Now