01 kolovoza 2009

Pero i slika ptice


Pribor ovako izgleda na polici. Ovo je vježba traženja parova. Na pladnju se nalaze pera slijedećih ptica: goluba, tetrijeba, noja, fazana, pauna i jastreba. Svako pero ima malu kontrolnu točku. Osim pera, na pladnju se nalazi i košarica s karticama koje sadrže fotografiju ptice, naziv ptice i fotografiju pera. Prvo stavljamo kartice jednu ispod druge i imenujemo ptice na svakoj kartici. Zatim pera stavljamo pored kartica. Ispravnost kontroliramo putem kontrolnih točaka koje se nalaze na karticama i perima.
2 komentara: