01 lipnja 2009

Vježbe iz matematike

Djeca iz moje grupe u zadnje su se vrijeme jako počela interesirati za područje matematike. Budući da u grupi imamo samo pribor za 1. skupinu iz matematike, pokušavam im sama izraditi nove zanimljive vježbice. Za nekoliko njih, ideje sam dobila na raznim zanimljivim stranicama na internetu.
Igra pamćenja (djeca si uzimaju onoliko staklenih kamenčića koliko piše na papiru u koverti; točka u gornjem lijevom uglu papira s brojem pomaže kod pravilnog okretanja papira - pomaže kod brojeva 6 i 9):


Brojanje leptira. Djeca u mojoj grupi vole ovu igru s kvačicama za odjeću (zapravo vole sve vježbe s kvačicama za odjeću) - potrebno je prebrojati leptire i staviti kvačicu za odjeću na točan broj. Na pozadini svake kartice je kontrolna točka koja pomaže djetetu provjeriti da li je ispravno stavilo kvačicu. Ovu aktivnost sam preuzela na childcareland.com


Slijede matematičke igre koje djeca u mojoj grupi vole. Zato ih radim na različite teme. Već ste imali priliku vidjeti jednu takvu igru s bubamarama (ovdje). Pravila su ista.
Igru sa slonovima sam sama osmislila. Igru sa zrnima kukuruza sam preuzela na ovoj stranici.


I'm linking up to:
The Play Academy (Nurture Store)

3 komentara: