26 prosinca 2009

Bakrena i zlatna boja

U vrijeme blagdana posvuda možemo vidjeti zlatnu i bakrenu boju. Zato sam u područje praktičnog života ubacila par aktivnosti s bakrenim i zlatnim predmetima:

Presipavanje:

Prenošenje s pincetom:Hvatanje vrhovima prstiju:Djeca u mojoj grupi jako vole ovakve aktivnost (zapravo vole gotovo sve u području praktičnog života), a korist je višestruka: samostalno korištenje vrča, usavršavanje fine motorike (pincetni hvat), koncentracija da im kamenčić ne ispadne iz pincete, vrča...

3 komentara: